ตรวจสุขภาพประจำปี ท่านจะมีสุขภาพดีสมวัย

0uf9dmz5p745

     ขอเชิญเจ้าหน้าที่ คปสอ.เจริญศิลป์ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ระว่างวันที่ 5 -30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดและแผนการตรวจสุขภาพท่านสามารถดูได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบัตร

       ** ท่านสามารถติดต่อรับขอรับชุดการเก็บส่งตรวจได้ที่งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม  2560 เป็นต้นไป หรือก่อนวันตรวจสุขภาพ 1วัน

     สอบถามรายละเอียดได้ที่งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจริญศิลป์