ประกาศผลสอบผู้ช่วยเหลือคนไข้พนักงานทำความสะอาด

infomation

ตามที่ทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์ได้ทำการเปิดสอบ ผู้ช่วยเหลือคนไข้พนักงานทำความสะอาด  นั้น

บัดนี้ได้ทำการคัดเลือกแล้วโดยตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ประกาศผลสอบผู้ช่วยเหลือคนไข้พนักงานทำความสะอาด

โดยให้มารายงานตัวและปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป