สรุปผลการประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับหน่วยบริการร้อยละ 90 %

sell

ประกาศ !!!! รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัคร 26 มิ.ย.-7 ก.ค.60

job1

ทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง
1 นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ในวันและเวลาราชการระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด พกส.นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

sell