สรุปผลการประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับหน่วยบริการร้อยละ 90 %

sell

ประกาศ !!!! รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัคร 26 มิ.ย.-7 ก.ค.60

job1

ทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง
1 นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ในวันและเวลาราชการระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด พกส.นักเทคนิคการแพทย์

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ คปสอ.เจริญศิลป์ ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 9 ท่า ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ลานเอนกประสงค์โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ในวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. คลิ๊กดูรายละเอียด 9 ท่า

ขึ้นหน้าเว็บ รพ 01

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ คปสอ.เจริญศิลป์ ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 9 ท่า
ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ลานเอนกประสงค์โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ในวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.
คลิ๊กดูรายละเอียด 9 ท่า

เรื่อง มาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

เรื่อง มาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  คลิ๊ก

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่องการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2560 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560

infomation

ขอเชิญเจ้าหน้าที่คปสอ.ทุกท่านเข้าร่วมประชุม  เรื่องการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2560 ในวันที่ 27 มิถุนายน  2560 ณ ห้องประชุมเรือนญาติกา ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. โดยคณะวิทยากรจาก สำนักกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสกลนคร แบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1   เวลา 08.30 น. – 12.00 น. รายชื่อรุ่นที่ 1  ดังนี้ Scan1

รุ่นที่ 2  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. รายชื่อรุ่นที่ 2 ดังนี้ Scan2

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ สสอ.เจริญศิลป์

images

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ มีความประสงรับสมัครบุคคลเพือเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพือปฏิบัติงานใน รพ.สต.ตำบลโคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ดังนี้

1. ตำแหน่งพนักงานบริการ       จำนวน    2 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้       จำนวน    1 อัตรา

โดยผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ ตั้งแต่วันที่  12-23 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

sell
1 2