ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อของคุณวาสนา มีเพียร

12533

โดยทางโรงพยาบาลจะเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ บ้านโคกศิลา

ขอแสดงความเสียใจในการสูญเสียครั้งนี้ด้วยครับ.

ส่งรายชื่ออาสาสมัครที่ขอพระราชทานรับเข็มที่ระลึกพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา รอบที่ 2

ประกาศด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

25122016114805-งานทำที่บ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

sell-420x140

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

sell-420x140

รายงานผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ งบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561

sell-420x140