ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อของคุณวาสนา มีเพียร

12533

โดยทางโรงพยาบาลจะเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ บ้านโคกศิลา

ขอแสดงความเสียใจในการสูญเสียครั้งนี้ด้วยครับ.