ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่สนใจประนอมหนี้กับธนาคารออมสิน และเชิญเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้ารับฟังและยื่นคำขอประนอมหนี้ต่อธนาคารออมสิน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณห้องประชุมอิทนิล สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสกลนคร เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป