จุลสารวินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปี 2561

จุลสารวินัย1-61

จุลสารวินัย 2-61

จุลสารวินัย 3-61

จุลสารวินัย 4-61

สามารถดูเพิ่มติ่มได้ที่ คลิ๊ก

 

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง

เผยแพร่ผลการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน การประกวดราคาฯจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6(1ครอบครัว)

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงฯ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

1 2