ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและค่าความดันโลหิตชนิดภายนอก

++รับสมัคร++ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งแพทย์แผนไทยและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ด้วยทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงอประกาศสมัครบุคคลทั่วไป ดังนี้

1.แพทย์แผนไทย           จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2561 ที่ฝ่ายบริหาร ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด รับสมัครงาน

แต่งตั้งคณะทำงาน ดูแลรับผิดชอบโครงการทำบุญตักบาตร ในวันวันธรรมสวนะ เนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2561 อำเภอเจริญศิลป์

กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 จำนวน ๑ เครื่อง

รับสมัครบุคคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพยฺ์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ดูรายละเอียดดังนี้

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าพร้อมระบบประมวลผลฯ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

1 2