โรงพยาบาลเจริญศิลป์ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ และคุณธรรม อัตลักษณ์ รพ.เจริญศิลป์ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ และคุณธรรม

อัตลักษณ์ รพ.เจริญศิลป์    “รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ”