เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าพร้อมระบบประมวลผลฯ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

sell-420x140