แต่งตั้งคณะทำงาน ดูแลรับผิดชอบโครงการทำบุญตักบาตร ในวันวันธรรมสวนะ เนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2561 อำเภอเจริญศิลป์