ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและค่าความดันโลหิตชนิดภายนอก

++รับสมัคร++ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งแพทย์แผนไทยและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

25122016114805-งานทำที่บ้าน

ด้วยทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงอประกาศสมัครบุคคลทั่วไป ดังนี้

1.แพทย์แผนไทย           จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2561 ที่ฝ่ายบริหาร ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด รับสมัครงาน