ขอเชิญส่งภาพประกวดภาพถ่ายการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคปี2561

ขอเชิญส่งภาพประกวดภาพถ่ายการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคปี2561 ชิงโล่ประกาสเกียรติคุณและเงินรางวัล  ภายในวัน ที่ 10 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม ประกวดรูปภาพเกี่ยวกับงานระบาด