ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและค่าความดันโลหิตชนิดภายนอก จำนวน 3 เครื่อง