ด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) มีรายละเอียดดังนี้ คลิ๊ก 1.ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานแปล จำนวน 1 อัตรา

25122016114805-งานทำที่บ้าน

ด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) มีรายละเอียดดังนี้ คลิ๊ก

1.ตำแหน่งนักโภชนาการ            จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งพนักงานเปล              จำนวน 1 อัตรา