ส่งแบบขอรับค่าตอบแทนประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส) ประจำปีงบ 2562

ให้เจ้าหน้าที่ รพ.เจริญศิลป์ (ข้าราชการ ) ส่งแบบคำขอ รับค่าตอบแทน พตส.ปีงบ 2562 และใบสำคัญรับเงิน ตั้งแต่ ต.ค.2561-ก.ย.2562 พร้อมแนบใบประกอบวิชาชีพ ทุกชุด

ให้เจ้าหน้าที่ รพ.เจริญศิลป์ (ข้าราชการ ) ส่งแบบคำขอ รับค่าตอบแทน พตส.ปีงบ 2562 และใบสำคัญรับเงิน ตั้งแต่ ต.ค.2561-ก.ย.2562 พร้อมแนบใบประกอบวิชาชีพ ทุกชุด  ส่งด่วนภายในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 นี้   โหลดใบคำขอ

ค่า  1.→พตส.คลิ๊ก   

      2. →พตส.งบ 61 คลิ๊ก