เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทางทันตกรรม ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562 สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์

ด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

25122016114805-งานทำที่บ้าน

ด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

1.ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์ รายวัน) จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน)    จำนวน 1 อัตรา

    ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ในวันเวลาราชการ

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์

1 2