ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทำฟัน โดยวิธีคัดเลือก งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับเขตร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดา คุณนวนจันทร์ กันยาไสจ์ วันศุกร์ที่14 ธ.ค.2561 เวลา 17.00น.

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดา  คุณนวนจันทร์  กันยาไสจ์  วันศุกร์ที่14 ธ.ค.2561 เวลา 17.00น.

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการฯร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562สำหรับ รพ.สต.บ้านหนองแวงและ รพ.สต.บ้านดงสง่า

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และใบสมัครเป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-18 ธันวาคม 2561 ลงคะแนนวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีศิลป์ เวลา 13.30-15.00น.

download

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ

โหลดใบสมัครเป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดสกลนคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-18 ธันวาคม 2561 ลงคะแนนวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีศิลป์ เวลา 13.30-15.00น.

รายงานผลการพิจารณาฯและประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2562

1 2