ขอเรียนเชิญผู้สนใจเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกจิตอาสา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

Untitled

สอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเจริญศิลป์