การจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมดำเนินกิจกรรม Big Clening Day “ร่วมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทืดไท้องราชัน”เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก