การจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมดำเนินกิจกรรม Big Clening Day “ร่วมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทืดไท้องราชัน”เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามสัญญาณชีพมารดาและตรวจอัตราการเต้นหัวใจทารกในครรภ์(NST) จำนวน 1 เครื่อง (เงินบำรุง)

ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6 พ.ค. 2562

            ด้วยทางอำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยอำเภอเจริญศิลป์จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น.  พร้อมชมการถ่ายทอดสดตามแผนการถ่ายทอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางโทรทัศน์

         จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ทุกท่านเข้าร่วมการถวายพระพรชัยมงคลฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

การแต่งกาย 

           ข้าราชการ : แต่งแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด(ไม่สวมหมวก)

           ประชาชน : เสื้อสีเหลือง

           จิตอาสา : เครื่องแบบจิตอาสา

1 2