ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องแยกโรคฯ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร