การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในรัชการที่ 9

กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

พรุ่งนี้ 17.00 น วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ ของคุณเกษฎาภรณ์ กาญจณกัญโห

พรุ่งนี้ 17.00 น วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม  คุณแม่ ของคุณเกษฎาภรณ์ กาญจณกัญโห

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่สนใจประนอมหนี้กับธนาคารออมสิน และเชิญเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้ารับฟังและยื่นคำขอประนอมหนี้ต่อธนาคารออมสิน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณห้องประชุมอิทนิล สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสกลนคร เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่อง ห้ามเจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดสกลนคร ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการรีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อทุกชนิด

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้าวชั่วคราว คลิ๊กดูรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ในวันที่ 2 เดือน เมษายน 2561 เวลา 08.00 น.

ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ปี 2561 คลิ๊กรายชื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561

ประกาศโรงพยาบาลเจริญศิลป์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง 5 อัตรา คลิ๊ก

ประกาศโรงพยาบาลเจริญศิลป์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง 5 อัตรา

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ                 2 อัตรา

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี        1 อัตรา

3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้        1 อัตรา

4.ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด        1 อัตรา

สมัครได้ที่งานเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่งไป โรงพยาบาลเจริญศิลป์  ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 ถึง 20 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ >>>คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดแนบท้าย.

1 2 3 5