ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมใต้อาคารพักญาติเป็นห้องผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Cohort ward) ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลเจริญศิลป์

เผยแพร่แผนจ้างเหมาต่อเติมใต้อาคารพักญาติเป็นห้องผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Cohort ward) จำนวน 1 งาน

บันทึกข้อความแจ้งผู้บริหารทราบและรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

1 2 3 29