ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่อง Matrix gel (เครื่องทดสอบความเข้าได้ของเลือด โดยใช้เทคนิคแบบเจล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงหาเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงอัดแน่นแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ วงเงินระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุด(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน สำหรับ รพ.สต.บ้านเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

เผยแพร่แผนประจำปี 2563

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ประกวดราคาฯ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการฯร้อยละ70 ปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

1 2 3 19