ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง โดยเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบบริหารจัดการคิวโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ โดยเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง

sell-420x140
1 2 3 15