ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง โดยเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์

1 2 3 28