ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 จำนวน ๑ เครื่อง

sell-420x140

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าพร้อมระบบประมวลผลฯ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

sell-420x140

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

sell-420x140
1 2 3 8