รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3) เม.ย. 63 – มิ.ย.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากั้นห้องคัดกรองผู้ป่วยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินบำรุง รพ.เจริญศิลป์

1 2 3 69