ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

sell-420x140

รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง

sell-420x140

เผยแพร่ผลการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน การประกวดราคาฯจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6(1ครอบครัว)

sell-420x140

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงฯ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

sell-420x140

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

sell-420x140
1 2 3 4 5 10