การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

sell-420x140

รายงานผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ งบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561

sell-420x140

เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

sell-420x140

เผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

sell-420x140

ประกาศเผยการเผยแพร่การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเคมีภัณฑ์จากองค์กรเภสัชกรรมปีงบประมาณ 2561

sell-420x140

ประกาศเผยการเผยแพร่การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเคมีภัณฑ์จากองค์กรเภสัชกรรมปีงบประมาณ 2561

sell-420x140

http://charoensinhos.go.th/wp-content/uploads/2017/12/2.pdfประกาศเผยการเผยแพร่การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเคมีภัณฑ์จากองค์กรเภสัชกรรมปีงบประมาณ 2561 >>โหลด

ระกาศเผยการเผยแพร่การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเคมีภัณฑ์จากองค์กรเภสัชกรรมปีงบประมาณ 2561

sell-420x140

ระกาศเผยการเผยแพร่การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเคมีภัณฑ์จากองค์กรเภสัชกรรมปีงบประมาณ 2561  >>โหลด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2561

sell-420x140

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 1 เตียง สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์

sell-420x140

รายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ร้อยละ 20

sell-420x140
1 7 8 9 10 11 12