เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญจนท.ทุกท่านมาตามโครงการ สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ ห้องประชุมศรีศิลป์14 ก.ย 63 ครับ

ขอเชิญจนท.ทุกท่านมาตามโครงการ สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ ห้องประชุมศรีศิลป์14 ก.ย 63 ครับ

1 2 3 32