จัดงานบุญประจำปี2562 ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์วันที่ 26 มีนาคม 2562

1416495418-IMG2516-o

ขอเชิญทำบุญตักบาตรเนื่องในงานบุญประจำปีโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2562

ณ ลานกิจกรรมโรงพยาบาลเจริญศิลป์

กิจกรรม

  • 07.00น.เป็นต้นไป  ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป /ฟังพระธรรมเทศนา/ถวายภัตตาหารเช้า

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

download (3)
1 2 3 16