เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สั่งสมบุญ เดินวิ่งปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์

sell-420x140

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดจ้างงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (แก้ไขใหม่)

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ ตามโครงการ สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญเดินวิ่งปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

sell-420x140

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้าวชั่วคราว คลิ๊กดูรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ในวันที่ 2 เดือน เมษายน 2561 เวลา 08.00 น.

Untitled

++++เจ้าหน้าที่ทุกท่านขอให้รับการX-ray+++++ ก่อนในการตรวจสุขภาพประจำปีภายใน23มี.ค.61นี้ ด่วน…..

doc-holding-xray-2

เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์มีการตรวจสุขภาพประจำปี2561 โดยมีการตรวจเลือด,x-ray ฯลฯ ซึ่งได้มีการกำหนดวันที่เข้ารับการเจาะเลือด ฯลฯ ไว้นั้น บัดนี้ทางกลุ่มงานระบาดวิทยามีความจำเป็นต้องการทราบผลการX-rayของทุกท่าน เพื่อใช้คัดกรองวัณโรคก่อน จึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวโรงพยาบาลทุกท่านให้มาทำการตรวจX-rayเป็นอันดับแรก ภายในวันที่ 23 มี.ค.61 นี้ สำหรับท่านที่ทำการตรวจแล้วก็ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

1 2 3 11