ประกาศรับสมัครบุคลากรโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องปลอดเชื้อความดันลบสำหรับห้องทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดฯ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้สนจริยธรรม การรักษษวินัย การป้องกันมิให้ทำผิดวินัยและแก้ไขปัญหาการล่วงระเมิดหรือคุกคามทางเพศ คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบ 2564

1 2 3 45