เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศการเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

sell-420x140

ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน รับแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รับด้วยตนเองเท่านั้น ที่ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ติดต่สอบถามได้ที่ฝ่ายการเงินโดยตรง

download

ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับหนังสือรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(ภงด91)  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รับด้วยตนเองเท่านั้น ที่ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ติดต่สอบถามได้ที่ฝ่ายการเงินโดยตรง

คำสั่งอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ “สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่งปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด” อ.เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

tnews_img_1517282908_6446

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อของคุณวาสนา มีเพียร

12533

โดยทางโรงพยาบาลจะเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ บ้านโคกศิลา

ขอแสดงความเสียใจในการสูญเสียครั้งนี้ด้วยครับ.

ส่งรายชื่ออาสาสมัครที่ขอพระราชทานรับเข็มที่ระลึกพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา รอบที่ 2

ประกาศด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

25122016114805-งานทำที่บ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

sell-420x140

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

sell-420x140

รายงานผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ งบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561

sell-420x140
1 10 11 12 13 14 18