บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

Untitled

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

sell-420x140

ด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

25122016114805-งานทำที่บ้าน

ด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ          จำนวน 2 อัตรา

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม   จำนวน 2 อัตรา

3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา    คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอความความร่วมมือในการกรอกข้อมูลแบบประเมินสุขภาพทางการเงิน

refin-intro

ขอความความร่วมมือในการกรอกข้อมูลแบบประเมินสุขภาพทางการเงิน   http://www.happymoney.moph.go.th/  ให้แล้วเสร็จภายใน 25 พฤศจิกายน 2560  คลิ๊ก

**ด่วน***สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ ค่า พ.ต.ส. ในปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) นั้นให้กรอกรายละเอียด

bit-coin-722072_960_720

    สำหรับข้าราชการ   ที่ได้รับ ค่า พ.ต.ส. ในปีงบประมาณ 2561  (ต.ค.60-ก.ย.61) นั้นให้กรอกรายละเอียด ใบสำคัญรับเงิน ตามแบบฟอร์ม  (ส่งการเงิน  ตั่งแต่วันนี้ ถึง 22 พฤศจิกายน  2560 เพื่อที่จะแนบวางฎีกา)

        สำหรับ  ลูกจ้าง ที่ได้รับ ค่า พ.ต.ส. ในปีงบประมาณ 2561  (ต.ค.60-ก.ย.61) นั้นให้กรอกรายละเอียด ใบสำคัญรับเงิน ตามแบบฟอร์ม  (ส่งกลุ่มการพยาบาล  ตั่งแต่วันนี้ ถึง 22 พฤศจิกายน  2560 )

**หมายเหตุ ไม่ต้องลงวันที่ เดือน ปี

*** กรอกตัวเลขทั้งหมดให้เป็นเลขไทยด้วย นะค่ะ

สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ พตส

การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี พ.ศ.2560

แจ้งขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ระดับ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2561

1 10 11 12 13 14 15