เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการฯร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562สำหรับ รพ.สต.บ้านหนองแวงและ รพ.สต.บ้านดงสง่า

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และใบสมัครเป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-18 ธันวาคม 2561 ลงคะแนนวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีศิลป์ เวลา 13.30-15.00น.

download

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ

โหลดใบสมัครเป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดสกลนคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-18 ธันวาคม 2561 ลงคะแนนวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีศิลป์ เวลา 13.30-15.00น.

รายงานผลการพิจารณาฯและประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2562

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกจิตอาสา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

2018-12-03-1-18-48807458

Untitled

สอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเจริญศิลป์

ขอเชิญกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี2561

DQPtN06UIAEfENL

ขอเชิญกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี2561 โดย อำเภอเจริญศิลป์ได้จัดกิจกรรมในวันที่  5 ธันวาคม 2561  ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

กำหนดการอำเภอเจริญศิลป์ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561

  1. พิธีทำบุญตักบาตร/พิธีสงฆ์ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ พระสงฆ์ออกบิณฑบาตรจำนวน 49 รูป
  2. พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม ตั้งแต่เวลา 08.00น.เป็นต้นไป

การแต่งกาย -ข้าราชการ:เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

-องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา :เครื่องแบบของหน่วยงาน

-ประชาชน : ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยจิตรลดา หรือชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง

หมายเหตุ:พานพุ่มดอกไม้ของหน่วยงานราชการ/เอกชน/ประชาชน เป็นพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์หรือพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลือง จำนวน 1 พาน

เผยแพร่แผนจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

การเตรียมการจัดกิจกรรม “bike อุ่นไอรัก” และใบสมัครลงทะเบียน bike อุ่นไอรัก

การเตรียมการจัดกิจกรรม “bike อุ่นไอรัก” และใบสมัครลงทะเบียน  bike อุ่นไอรัก

1 2 3 4 15