ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์

ด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

25122016114805-งานทำที่บ้าน

ด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

1.ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์ รายวัน) จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน)    จำนวน 1 อัตรา

    ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ในวันเวลาราชการ

ให้ให้เจ้าหน้าที่ส่งใบขอรับเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ หรือ หน่วยบริการในเครือข่าย ส่งภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ให้ให้เจ้าหน้าที่ส่งใบขอรับเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ หรือ หน่วยบริการในเครือข่ายส่งภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ดาวโหลดได้ที่ หัวข้อดาวโหลดเอกสาร  ฉ.11

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าใช้งานแอปฟลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ (G-news)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 และรับมอบของที่ระลึกแก่สมาชิกสหกรณ์

ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 ตุลาคม เวลา 09.00 น.

1416495418-IMG2516-o

ขอความร่วมมือในการทำกิจกรรม Finger Math ตามนโยบาย 3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก) ปีงบประมาณ 2562

1 2 3 4 5 15