++ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ++

images11111

ตามที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้ประกาศสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการนั้นประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

1 นางประภาวดี เที่ยงทัศน์(ตัวจริง)

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

1 น.ส.ปิยะธิดา ทอนรินทร์ (ตัวจริง)

2 น.ส.เพ็ญนภา ลีโคตร(ตัวจริง)

3 น.ส.พฤดี ไชยเลิศ (สำรอง)

โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือก(ตัวจริง) ของแต่ละตำแหน่งมารายงานตัวเข้าทำงานที่ฝ่ายบริหารทั่ยไป ในวันที่  1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ ประกาศผล-จ้างเหมาบริการ

****รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ******

25122016114805-งานทำที่บ้าน

ด้วยทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ เข้าทำงานในโรงพยาบาลเจริญศิลป์จึงขอประกาศรับดังต่อไปนี้

  1. พยาบาลวิชาชีพ  2 อัตรา
  2. พนักงานพัสดุ     1 อัตรา
  3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  2 อัตรา

ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ในวัน/เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม  2561 ถึง 24 พฤษภาคม 2561  รายละเอียดต่างๆ ที่นี่

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้าวชั่วคราว คลิ๊กดูรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ในวันที่ 2 เดือน เมษายน 2561 เวลา 08.00 น.

Untitled

ประกาศโรงพยาบาลเจริญศิลป์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง 5 อัตรา คลิ๊ก

25122016114805-งานทำที่บ้าน

ประกาศโรงพยาบาลเจริญศิลป์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง 5 อัตรา

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ                 2 อัตรา

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี        1 อัตรา

3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้        1 อัตรา

4.ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด        1 อัตรา

สมัครได้ที่งานเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่งไป โรงพยาบาลเจริญศิลป์  ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 ถึง 20 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ >>>คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Untitled

ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน ที่นี่

ประกาศด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

25122016114805-งานทำที่บ้าน

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

25122016114805-งานทำที่บ้าน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

Untitled

ประกาศรายชื่อ การสอบประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

Untitled
1 2