เผยแพร่แผนจ้างเหมาต่อเติมใต้อาคารพักญาติเป็นห้องผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Cohort ward) จำนวน 1 งาน

ขออนุญาต ใช้ช่องทางนี้ในการสำรวจข้อมูล วันที่ 27-28 จะมีการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 ที่วัดธาตุ เนื่องด้วยทาง รพ.เจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จะขออำนวยความสะดวกให้สำหรับคนที่อยุ่ในเขตอำเภอเจริญศิลป์

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1 2 3 9