ประกาศสหกรณ์สาธารณสุขสกลนคร การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

เชิญร่วมกิจกรรม เชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

เชิญร่วมกิจกรรม เชิญธงชาติไทย  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย คลิ๊ก

สรุปมติ ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

กำหนดใช้งานโปรแกรม Cockpit 61 และตัวชี้วัด QOF 61 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560

กำหนดใช้งานโปรแกรม Cockpit 61 และตัวชี้วัด ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560  คลิ๊ก

ขอเชิญชวน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สำหรับงานที่ให้จิตอาสาทำก็คือ งานดอกไม้จันทน์ , งานประชาสัมพันธ์ , งานโยธา , งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน , งานบริการประชาชน , งานแพทย์ , งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร สำหรับปฏิบัติงาน ณ จุดที่เราสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้แล้วในระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ระยะเวลาที่จิตอาสาต้องปฏิบัติงานได้ในระหว่างวันที่ 18 – 30 ตุลาคม 2560 หลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จิตอาสาทั้งในและต่างประเทศจะได้รับสิ่งของพระราชทานในระหว่างวันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2560 โดยรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานที่ลงทะเบียน