ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครร่วมกิจกรรมโครงการพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครร่วมกิจกรรมโครงการพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

สุขสันต์เทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย “ความทุกข์อย่าให้ได้ ความไข้อย่าให้มีเด้อ…”

เนื่องด้วยทางคปสอ.เจริญศิลป์ จะมีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป จึงของเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมงาน โดยในงานมีการจัดประกวดการแต่งกายหัวข้อ”นานาชาติ”รูปแบบทีม มีการจับสลากรางวัลมากมาย อย่าลืมมาร่วมงานกันทุกคนนะครับ

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทธิวรณ์

“ขอให้ชาวคปสอ.เจริญศิลป์ทุกท่านมีความสุข สนุกสดใส ตลอดปีใหม่2561 ด้วยเทอญ…”

เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ป

เผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ประกาศ รับสมัครเป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดสกลนคร

ประกาศรับสมัครเป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข (สามัญ)  รพ.เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560  ลงคะแนนวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีศิลป์ เวลา 13.30-15.00 น.

ประกาศเผยการเผยแพร่การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเคมีภัณฑ์จากองค์กรเภสัชกรรมปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยการเผยแพร่การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเคมีภัณฑ์จากองค์กรเภสัชกรรมปีงบประมาณ 2561  >>โหลด

ประกาศเผยการเผยแพร่การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเคมีภัณฑ์จากองค์กรเภสัชกรรมปีงบประมาณ 2561

http://charoensinhos.go.th/wp-content/uploads/2017/12/2.pdfประกาศเผยการเผยแพร่การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเคมีภัณฑ์จากองค์กรเภสัชกรรมปีงบประมาณ 2561 >>โหลด

ระกาศเผยการเผยแพร่การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเคมีภัณฑ์จากองค์กรเภสัชกรรมปีงบประมาณ 2561

ระกาศเผยการเผยแพร่การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเคมีภัณฑ์จากองค์กรเภสัชกรรมปีงบประมาณ 2561  >>โหลด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2561

ประกาศประกวดราคาฯครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม ถึง 27 ธันวาคม 2560  กรอกใบสมัครได้ที่ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเจริญศิลป์

1 2