ประกาศด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ประกาศด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ            2 อัตรา

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ              1 อัตรา

3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   1 อัตรา

กรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเจริญศิลป์   คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม โทร 042709148