ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6(1ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

เรียน ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ทุกท่าน ท่านที่มีความประสงค์ขอรับใบแจ้งยอดเงิน กบข. ประจำปี 2561 ทางอีเมล ขอให้ท่านได้แจ้งอีเมลทาง การเงิน หรือไปติดต่อ คุณ ธัญรัตน์ วรรณธวี ฝ่ายงานบริหารโดยด่วน รายละเอียด

เรียน ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ทุกท่าน

ท่านที่มีความประสงค์ขอรับใบแจ้งยอดเงิน กบข. ประจำปี 2561 ทางอีเมล ขอให้ท่านได้แจ้งอีเมลทาง การเงิน

หรือไปติดต่อ คุณ ธัญรัตน์  วรรณธวี   ฝ่ายงานบริหารโดยด่วน  รายละเอียด