ขอเชิญร่วมกิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร คปสอ.เจริญศิลป์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร คปสอ.เจริญศิลป์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

เก่าไป-ใหม่มาร่วมยินดี มิตรไมตรีไม่มีเสื่อมคลาย