ด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

1.ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์ รายวัน) จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน)    จำนวน 1 อัตรา

    ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ในวันเวลาราชการ