เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทางทันตกรรม ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์

แผนการจัดซื้อวัสดุทางทันตกรม โรงพยาบาลเจ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562 สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์

แผนครุภัณฑ์และสิ่้งก่อสร้างเงินบำรุงปี62