รายงานผลการพิจารณาฯและประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะและรายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2562

แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการฯร้อยละ 20