ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดา คุณนวนจันทร์ กันยาไสจ์ วันศุกร์ที่14 ธ.ค.2561 เวลา 17.00น.

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดา  คุณนวนจันทร์  กันยาไสจ์  วันศุกร์ที่14 ธ.ค.2561 เวลา 17.00น.