ประกาศเรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สามารถทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

หรือ http://charoensinhos.go.th/ดาวน์โหลด