ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่อง Matrix gel (เครื่องทดสอบความเข้าได้ของเลือด โดยใช้เทคนิคแบบเจล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงหาเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงอัดแน่นแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง