ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากั้นห้องนึ่งเครื่องมือฯ จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างด้วยเงินบำรุง รพ.เจริญศิลป์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากั้นห้องนึ่งเครื่องมือ