ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิตและค่าออกซิเจนในเลือด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง