เผยแพร่แผนจัดซื้อยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565 ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์