ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยฝั่งหญิง(ห้องน้ำผู้ป่วยหญิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างด้วยเงินบำรุง รพ.เจริญศิลป์