ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำงานโภชนาการ จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์