สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา13.30น. เป็นต้นไป ที่ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ คลิ๊กดูเพิ่มเติม

1 2 3 4