สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา13.30น. เป็นต้นไป ที่ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ คลิ๊กดูเพิ่มเติม

ด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) มีรายละเอียดดังนี้ คลิ๊ก 1.ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานแปล จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) มีรายละเอียดดังนี้ คลิ๊ก

1.ตำแหน่งนักโภชนาการ            จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งพนักงานเปล              จำนวน 1 อัตรา

 

++รับสมัคร++ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งแพทย์แผนไทยและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ด้วยทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงอประกาศสมัครบุคคลทั่วไป ดังนี้

1.แพทย์แผนไทย           จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2561 ที่ฝ่ายบริหาร ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด รับสมัครงาน

++ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ++

ตามที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้ประกาศสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการนั้นประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

1 นางประภาวดี เที่ยงทัศน์(ตัวจริง)

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

1 น.ส.ปิยะธิดา ทอนรินทร์ (ตัวจริง)

2 น.ส.เพ็ญนภา ลีโคตร(ตัวจริง)

3 น.ส.พฤดี ไชยเลิศ (สำรอง)

โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือก(ตัวจริง) ของแต่ละตำแหน่งมารายงานตัวเข้าทำงานที่ฝ่ายบริหารทั่ยไป ในวันที่  1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ ประกาศผล-จ้างเหมาบริการ

1 2 3